Viborg bryggeriforening.dk
For viborgensisk ølkultur

 

Referat generalforsamling VBF – torsdag den 15. marts kl. 19.00 på Vestervang Skole.

Ove Berg Andersen byder velkommen til generalforsamling i Viborg Bryggeriforening.

Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement af pølser, ost og brød. Vi skal være ude af lokalerne kl. 23.00 – der er 112 tilmeldte til aftenens spisning – venligst udvis tålmodighed.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peter Kristiansen blev foreslået og valgt.

Referent: Helle Bach Jönsson blev foreslået og valgt.

Peter konstaterer rettidig indkaldelse og dermed beslutningsdygtig generalforsamling.

Ingen kommentarer hertil.

2) Valg af stemmetællere

Afventer om behovet opstår, inden der vælges stemmetællere.

3) Formandsberetning

En beretning er jo typisk et tilbageblik på det der er sket siden sidste generalforsamling. Det kan også være et bud på, hvad vi kan tænke os at arbejde med fremover.

Jeg vil opdele denne beretning i følgende hovedpunkter: Nyhedsbreve Aktiviteter / arrangementer Planer Øvrigt: Hvervning af flere frivillige

Ny hjemmeside Ny folder

Bestyrelsesmøder og fællesmøder med Viborg Bryghus ApS Sponsorstøtte til Viborg Bryghus ApS Vi har udsendt breve elektroniske nyhedsbreve – fra nyoprettet G-MAIL – hvilket har medført lidt udfordringer. Jeg / vi beklager, at der måske var nogle af jer, som modtog samme nyhedsbrev, i op til 4 omgange. Vi kunne simpelthen ikke sende til knap 400 mailadresser på én gang, men det vidste vi ikke.

Det er blevet til 4 egentlige nyhedsbreve + indkaldelsen til denne Generalforsamling.

Nyhedsbrevene har handlet om både det der er sket, men også om planerne, så det kan sættes i kalenderen, selvom tilmelding udsendes særskilt.

Aktiviteter / arrangementer: Vi har holdt 5 aktiviteter – direkte for medlemmerne.

Generalforsamling i marts havde 119 deltagere. Sejltur med Margrethe og en hemmelig gæst, vi havde 52 medlemmer ombord – selvom vi skrev 40 i tilmeldingen. Den hemmelige gæst var Biskop Henrik Stubkjær. Sommerudflugten til Hvide Sande og besøg på Mylius Erichsens Bryggeri deltog 41 medlemmer.

Håndbryggeraften havde lokket 30 medlemmer til Munken – og vi fik 12 nye medlemmer fra Løvel Håndbryggerlaug

Endelig deltog 26 medlemmer i vores snapseaften i november 2017 Vi kan godt afsløre, at nogle medlemmer nød godt af portvinssmagning i februar 2018, og for jer som ikke deltog – kan jeg kun sige - I GIK GLIP AF NOGET RIGTIG GODT. I kan altid spørge Lars Røgild fra ALLIANCE vin, hvad det var I missede. Vi har i det forløbne år justeret på deltagergebyret til de enkelte arrangementer. Jeg tror ikke umiddelbart at det har afholdt nogle fra at deltage, men hvis der er bemærkninger til priser mv. – så sig til, og vi vil overveje jeres kommentarer og forslag.

Hvad er i støbeskeen? Kommende arrangementer kan være virksomhedsbesøg, - måske Landsretten, Nævnenes hus, Animationsskolen, Bogtrykkermuseet m.fl., samt øl, rom, gin, vinsmagninger – og vi modtager gerne forslag til emner.

Øvrigt Da Bryghuset har etableret nyt tappeanlæg i efteråret 2017, så var der behov for at "genoplive" de gamle tappere mv. Vi afholdt/deltog i et par informationsmøder, hvor de enkelte deltagere kunne afkrydse områder, hvor man evt. kunne bistå med frivillig hjælp. Vores rolle var at skaffe praktisk arbejdskraft til bryghuset, som så havde samtaler med de pågældende, for at afstemme krav og forventninger. Det gav heldigvis flere frivillige, på forskellige områder, men hvis der er medlemmer, som har tid og lyst til at gøre noget praktisk i bryghus regi, så sig til, og vi formidler kontakten til Bryghuset, som er den "ansættende" aktør.

Nu er det over et år siden, at vi forventede at kunne præsentere en ny hjemmeside. På det område ligger vi lidt i læ af Viborg Bryghus, og da det endnu ikke er endeligt på plads for Viborg Bryghus, så er vi heller ikke kommet i mål.

Ny Folder Har længe været på plads – sådan rent indholdsmæssigt, men det tog lidt tid, inden vi fik den trykt. Den er nu på plads i Munken.

Vi holder årligt 2 – 3 fællesmøder med ApS bestyrelsen. Det er rigtigt godt at kunne orientere om tiltag og forventninger, og dermed have en rimelig fælles platform, for de tiltag, som vi begge er meget afhængige af. Endvidere er Hans Jørgen jo inviteret til vores bestyrelsesmøder, og han deltager som oftest, så også på den front er samarbejdet på plads.

Vi har holdt 6 - 7 møder i bestyrelsen. Vi prøver at planlægge fremadrettet, så det er muligt for alle at deltage. Med 9 bestyrelsesmedlemmer + Hans Jørgen, så er det ikke altid muligt, men ikke desto mindre, - og selv om vi ikke alle har deltaget i de enkelte møder; - så vil jeg gerne sige TAK for samarbejdet i det forløbne år.

Det kan jo være at jeg glemmer at TAKKE senere, så for en sikkerheds skyld, så sker det nu.

Vi har støttet Viborg Bryghus med forskellige midler.

DEN væsentligste er de frivillige – den kreds er nogle af de tilstedeværende en del af.

Der er ikke nogen opgørelse over antallet af timer, men det er mange.

Vi er meget glade for jeres bidrag, og at vi som forening, er en del af det fællesskab.

Dernæst er det økonomisk

Det økonomiske – altså pengene kan aflæses af det regnskab, som Jette fremlægger om lidt. Vi har bidraget med tilskud til musik og telt, ved Julebockens frigivelse, samt tilskud til pavilloner og nye barer. I årets løb er det blevet til kr. 31.500,00 Den regnskabsmæssige del hører nok mere hjemme under regnskabsaflæggelsen.

Det er egentligt lidt en "underlig / sjov" konstellation, for hvis vi som forening, ikke havde et Bryghus at støtte, så var der jo ikke meget "tvillingeselskab" at være en del af.

4) Godkendelse af årsregnskab

Jette Norup gennemgår de enkelte poster i regnskabet. Regnskabet udviser i 2017 et overskud på kr. 12.797,36.

Jette Norup foretager en gennemgang af de enkelte noter i regnskabet

Spørgsmål til regnskabet:

Ingen bemærkninger til regnskabet – som hermed er godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent

Kr. 150,00 pr. medlem – uændret.

6) Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

7) Valg til bestyrelsen

Jette Norup – villig til genvalg Finn Østergaard – villig til genvalg Peder Viborg – villig til genvalg Ove Berg Andersen – villig til genvalg

Alle blev genvalgt.

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Helle Bach Jönsson og Peer Holm – begge er villige til genvalg

Begge blev genvalgt.

9) Valg af revisor og mindst én revisorsuppleant

Jørgen Jakobsen og Jens Nielsen – begge er villige til genvalg

Begge blev genvalgt.

10) Eventuelt

Jørn Braad Larsen – Vestervang skole er jo en moderne skole, hvorfor benytter man sig ikke af denne teknik – så som mikrofon og højttaler.

Ove Berg Andersen – lover at vi kigger på det til næste generalforsamling.

Per Tandrup, formand for Viborg Bryghus

Jeg vil gerne sige tak til en fantastisk forening, vi kan ikke undvære jer – hverken økonomisk eller med arbejdskraft. I er her og der og alle vegne. I udsender nyhedsbreve, laver forskellige aktiviteter og bidrager med jeres uvurderlige arbejdskraft. Stor ros til Viborg Bryggeriforening.

Vi har nu et bryghus som brygger øl i Viborg, det er kun Julebocken, Påskebocken og Mageløs der brygges i Thisted.

Det er blevet nemmere at sælge Viborg Bryghus øl, det nye look, de smager godt, der er mange at vælge i mellem, især nu hvor månedens øl er kommet på flaske.

Gaveæsker er blevet en stor del af Viborg Bryghus – det er en stor indtægtskilde.

Lidt om selve bryghuset, for et par år siden lavede vi "alarm 112", der skulle ske noget. Vi fik iværksat mange til og kom ud med et lille overskud for 2 år siden. Vi har nu parkeret ambulancen, Bryghuset er på rette køl – i 2017 er der overskud på ren drift.

Der er investeret i nyt bryggeudstyr, der er ansat en ny sælger Henrik Skydt og månedens øl er kommet på flaske. Alt i alt ser det rigtig godt ud.

Jeg vil også gerne sende stor ros til personalet – Karina, Hans Jørgen, Henrik og Rene, I gør et fantastisk stykke arbejde for Viborg Bryghus – især dig Rene, du som brygmesteren er en stor del af vores succes.

Held og lykke fremadrettet til Viborg Bryggeriforening.

Bent Udengård – hvor mange medlemmer er der i foreningen?

Jette Norup - i 2017 landede vi på 453 - pt. i 2018 er der 353 betalende medlemmer.

Jette Norup udsender restance breve umiddelbart efter generalforsamlingen.

Tonny Buus – hvorfor får vi mail om indbetaling?

Jette Norup – Fordi mange ikke er klar over man kan lave det som en fast overførsel i netbank.

Hans Jørgen Poulsen – jeg er pedel på bryghuset 

Til information, så har vi taget lidt øl med som vi sælger til favorable priser – 33 cl. Flasker og lidt dato øl sælges til kr. 10,00 – det er også muligt at købe Påskebocken det er dog til normalpris.

Rene Sørensen – jeg er også pedel – det er gammelt udstyr vi arbejder med. Så af og til må jeg lege lidt håndværker 

Der er sket meget siden sidste år – Tusind, Tusind tak til alle jer frivillige i gør et fantastisk stykke arbejde for Viborg Bryghus.

Vi er blevet kendt ud over postnummer 8800, vi er bl.a. kommet til Århus og Skagen, der er efterspørgsel på vores øl.

Jeg har lige været en tur i Belgien, til øl festival, lavet netværk og står med en fod indenfor i Leuven Innovation Beer Festival, hvor bryggerier fra hele verden deltager.

På turen til Belgien, var vi privat indlogeret, og chauffør der bragte os rundt under opholdet.

Som tak efterlod jeg øl fra Viborg Bryghus. Chaufføren, viste sig at være lokalformand for områdets øl entusiaster, han tog Brussel By Night med til en blind smagning med andre Tripel øl – Viborg Bryghus vandt med hele 3 point mere end 2. pladsen.

Vi har også lige været til Ølmarked i Århus - med 25 forskellige øl – der bliver snakket om Viborg Bryghus derude i Danmark – det er bryghuset med de mange øl – og månedens øl er helt klart en stor succes.

Jeg har brygget en Vintage øl – mæskningen tog fra kl. 07.30 til kl. 22.30 – normalt mæsker man 1 gang, men dette bryg er mæsket 3 gange. Den når en alc. % på 15, - ingen skum nærmest portvinsagtig. Rene vil gerne at forsamlingen støtter op om denne øl, da han har lavet et væddemål med den anden pedel, vedr. salg af flaskerne. Der kommer 900 flasker, i en yderst præsentabel æske.

Jeg mener vi skal gøre noget for de frivillige og anpartshaverne, så de første 14 dage er salget udelukkende for dem ellers er selve lanceringen den 25. maj. Der arbejdes på at lave et arrangement i Munken, hvor man kan komme og købe denne fantastiske øl.

Jan Ole Christensen – jeg synes vi skal sige en stor tak til Rene – det er rigtig godt gået når man kan slå belgierne på deres egen hjemmebane 

Ove Berg Andersen slutter af med at takke ApS bestyrelsen, de ansatte i Viborg Bryghus og mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i det forløbne år. En særlig TAK til Peter, for at lede os igennem generalforsamlingen 2018. Så er det snart tid til at få skyllet ganen og nyde Karens frembringelser

Del siden:

VIBORGBRYGGERIFORENING.DK - For viborgensisk ølkultur